Internship RBSRSU

การฝึกงานที่คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยรังสิต-ม.รังสิต-5สาขาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
เราไม่ได้สอนให้เป็นลูกจ้าง แต่สร้างให้เป็นผู้ประกอบการ ...
         ผศ.ดร.รุจาภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการเรียนรู้ตลอดการศึกษา คณะบริหารธุรกิจได้ถูกออกแบบมาให้รู้ทั้งหลักการและประสบการณ์ ทุกคนได้เรียนจริง-ฝึกจริง-ในสถานที่จริง โดยที่คณะบริหารธุรกิจได้สร้างสิ่งรองรับการพิสูจน์ฝีมือเมื่อเรียนแล้วต้องทำได้ เช่น RBS Mart เป็นสถานที่ฝึกงานสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ ถือเป็นการ workshop เรียนจริง ฝึกจริง ก่อนที่จะออกไปฝึกงานจริงในสถานประกอบการจริงภายนอก นอกจากนี้ ในการเรียนคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคนจะต้องพิสูจน์การเป็นนักบริหารและผู้ประกอบการ โดยสร้างแผนธุรกิจเองได้และนำแผนมาแข่งขัน ทำเป็นสินค้าจริงวางจำหน่ายและทำการตลาดจริงในห้างสรรพสินค้า เป็นการคอนเฟริม์ความเชี่ยวชาญในการทำงานแบบมืออาชีพ เมื่อจบการศึกษาคณะบริหารธุรกิจออกไปสามารถนำไอเดียไปทำเป็นธุรกิจจริงได้อีกด้วย เพราะที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เราไม่ได้สอนให้เป็นลูกจ้าง แต่เราสร้างให้เป็นผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ยังได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ โดยคณะบริหารธุรกิจมีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) ในการจัดทำโครงการศึกษา แบบทวิปริญญาและโครงการปริญญาร่วม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในประเทศไทย ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในระดับโลก

คณะบริหารธุรกิจ 5 หลักสูตร/สาขาวิชา


" เพราะม.รังสิต สอนให้เรารู้จักคิด " มาเป็นครอบครัวกับพวกเราชาวคณะบริหารธุรกิจ

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4รวม
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก64,70076,80070,10071,800283,400
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ64,70071,700761,0070,900283,400
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล66,50068,30079,40069,200283,400
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน63,80077,70071,00070,900283,400
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน64,70076,80070,10071,800283,400

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 081-705-6585

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

LINE : @RBSRSU


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 081-7056585 คณะบริหารธุรกิจ

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contact

โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล rbsrsu2019@gmail.com
Tel. 081-7056585
Line @rbsrsu

Social Media

IG : rbsrsu
LINE@ : @rbsrsu
YOUTUBE : RBS Channel
FACEBOOK https://www.facebook.com/rbs.rangsituniversity/

Created with Mobirise - Check this