Mobirise

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***


ภาพบรรยากาศงานสัมนา
"เปิดโลกธุรกิจยุคใหม่ 5 DIGITAL BUSSINESS TREND 2019"

สัมมนาทางวิชาการเชิงธุรกิจ หัวข้อ
"เปิดโลกธุรกิจยุคใหม่ 5 DIGITAL BUSSINESS TREND 2019"
ณ อาคาร Student Center วันที่ 21 มีนาคม 2562
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตัล ประกอบด้วย
1.ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.คุณนันทขว้าง สิรสุนทร Creative Director, Sport Marketing , Nation TV
3.คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ Ready Planet
ดำเนินรายการโดย อ.ณัฎฐยศ สุริยเสนีย์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
มีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 200 คน
คณะบริหารธุรกิจ เปิดโลกธุรกิจยุคใหม่ 5 DIGITAL BUSSINESS TREND 2019 รูปหมู่
คณะบริหารธุรกิจ เปิดโลกธุรกิจยุคใหม่ 5 DIGITAL BUSSINESS TREND 2019 เริ่มการสัมนา
คณะบริหารธุรกิจ เปิดโลกธุรกิจยุคใหม่ 5 DIGITAL BUSSINESS TREND 2019 มอบของที่ระลึก ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
คณะบริหารธุรกิจ เปิดโลกธุรกิจยุคใหม่ 5 DIGITAL BUSSINESS TREND 2019 มอบของที่ระลึก คุณนันทขว้าง สิรสุนทร
คณะบริหารธุรกิจ เปิดโลกธุรกิจยุคใหม่ 5 DIGITAL BUSSINESS TREND 2019 มอบของที่ระลึก คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี
คณะบริหารธุรกิจ เปิดโลกธุรกิจยุคใหม่ 5 DIGITAL BUSSINESS TREND 2019 มอบของที่ระลึก อ.ณัฎฐยศ สุริยเสนีย์
คณะบริหารธุรกิจ เปิดโลกธุรกิจยุคใหม่ 5 DIGITAL BUSSINESS TREND 2019 ภาพบรรยากาศ
คณะบริหารธุรกิจ เปิดโลกธุรกิจยุคใหม่ 5 DIGITAL BUSSINESS TREND 2019 ภาพบรรยากาศ

สมัครเรียนสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 095-115-9384 , 063-359-0693

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล info@rbsrsu.com 

รับสมัครนักศึกษา
0951159384 , 063-359-0693
Line @rbsrsu