คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

Mobirise

อาจารย์ประจำสาขาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ธุรการ


" เพราะม.รังสิต สอนให้เรารู้จักคิด " มาเป็นครอบครัวกับพวกเราชาวคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ 5 หลักสูตร/สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4รวม
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก64,70076,80070,10071,800283,400
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ64,70071,700761,0070,900283,400
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล66,50068,30079,40069,200283,400
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน63,80077,70071,00070,900283,400
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน64,70076,80070,10071,800283,400

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 081-705-6585

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

LINE : @RBSRSU


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 081-7056585 คณะบริหารธุรกิจ

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contact

โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล rbsrsu2019@gmail.com
Tel. 081-7056585
Line @rbsrsu

Social Media

IG : rbsrsu
LINE@ : @rbsrsu
YOUTUBE : RBS Channel
FACEBOOK https://www.facebook.com/rbs.rangsituniversity/

This page was designed with Mobirise site template