***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

html templates


นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก ศึกษาดูงาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเรียนรู้การตลาดของธุรกิจบริการ
กลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ในวันที่ 26 ก.ค. 62 
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจจกรรมบริจาคอาหารสุนัข1
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจจกรรมบริจาคอาหารสุนัข2
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจจกรรมบริจาคอาหารสุนัข3

คณะบริหารธุรกิจ 5 หลักสูตร/สาขาวิชา


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 096-672-4461 คณะบริหารธุรกิจ

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.096-692-4461

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

LINE : @RBSRSU

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contact

โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล RBSRSU2019@gmail.com
รับสมัครนักศึกษา
096-672-4461 
Line @rbsrsu

Social Media

IG : rbsrsu
LINE@ : @rbsrsu
YOUTUBE : RBS Channel
FACEBOOK : @rbsrsu