ทำไมต้อง ... RBSRSU

business-presentation

เพราะเราสอนแผนธุรกิจพร้อมปฎิบัติจริง

network

พร้อมอาจารย์ที่มากไปด้วยประสบการณ์

maps-and-flags

พร้อมการสงเสริมการขายให้เข้ากับยุคสมัย

ปริญญาตรี

การจัดการการค้าปลีก

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

การจัดการอุตสาหกรรม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการโลจิสติกส์

การจัดการตลาด

การจัดการ

การเงินการลงทุน

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอน

ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา
ไม่ว่าจะเป็นสาขาการตลาด, สาขาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก,
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาการลงทุนและการเงิน, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

กิจกรรมนักศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-997 2200 ต่อ 1005, 1045

color
http://rbsrsu.com/wp-content/themes/rayko/
http://rbsrsu.com/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/www/virtual/rbsrsu.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off